Kancelaria prawna w Olsztynie – prawo rodzinne

Kancelaria prawna, a pomoc w zakresie prawa rodzinnego

Kancelaria prawna w Olsztynie świadczy usługi z dziedziny prawa rodzinnego. Oferuje wsparcie prawne podczas przygotowania pozwu, gromadzenia dokumentacji oraz jej analizowania. Ponadto adwokat staje się pełnomocnikiem klienta w sprawie i może reprezentować go w sądzie.

Kancelaria prawna w praktyce

Według adwokata z kancelarii prawnej spory rodzinne można podzielić na trzy główne kategorie:

Pierwsza kategoria sporów rodzinnych obejmuje:

 • Spory małżonków wynikające z małżeńskich stosunków prawnych
 • Spory dotyczące stosunków prawnych rodziców i dzieci
 • Inne spory rodzinne, które podlegają prawu rodzinnemu.

Druga kategoria konfliktów wymagających pomocy prawnej obejmuje:

 • Dochodzenie alimentów od ojca lub matki
 • Określenie miejsca zamieszkania dziecka
 • Określenie kolejności komunikacji rodzicielskiej z dzieckiem
 • Kwestionowanie lub ustalenie ojcostwa
 • Pozbawienie praw rodzicielskich w sądzie.

Trzecia kategoria sporów rodzinnych składa się ze sporów dotyczących:

 • Określenia komunikacji dziadków z dzieckiem
 • Dochodzenia alimentów od dziadków, wnuków, braci, pasierbów i ojczymów i macoch, innych członków rodziny.

Zwracając się do kancelarii adwokackiej w Olsztynie, można rozwiązać następujące problemy:

 • Rozwód: biorąc pod uwagę wszystkie możliwości. W niektórych przypadkach rozwód jest możliwy bez obecności drugiej strony procesu, oszczędzając jej odczuwanie stresu i narażania się na kontakt z drugą stroną procesu. Zmiana nazwiska z powodu rozwodu.
 • Kwestie majątkowe związane z rozwodem: podział majątku, uzyskiwanie informacji o posiadanym majątku oraz o dochodach każdej ze stron w chwili rozwiązania małżeństwa, zgodnie ze wszystkimi interesami klienta i zachowaniem całego majątku na mocy prawa.
 • Kwestie dotyczące wychowania i opieki nad dziećmi: z którym rodzicem dziecko będzie mieszkać, warunki spotkań dziecka z drugim rodzicem, procedura wypłaty alimentów dla małoletnich dzieci, ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa itp.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://adwokatkakowski.pl/.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika z kancelarii prawnej w Olsztynie?

 • Bezpośrednim celem działań prawników rodzinnych jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego konkretnego klienta i wszystkich członków jego rodziny
 • Pomoc w wybraniu najlepszego i najskuteczniejszego rozwiązania w sytuacjach związanych z określeniem miejsca zamieszkania dziecka, opieki, alimentów, rozwodu i podziału majątku
 • Uproszczenie i przyspieszenie procedury rozwiązywania konfliktów w sądzie lub w drodze negocjacji, w interesie klienta
 • Ochrona własności klienta
 • Przeprowadzenie procedury rozwodu i podziału majątku z korzyścią dla klienta
 • Przeprowadzenie rozwodu w sądzie bez udziału klienta (pełnomocnictwo)

Zwracając się do prawnika specjalizującego się w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, klient otrzymuje szeroki zakres usług, w tym:

 • Porady prawne dotyczące konkretnego sporu rodzinnego, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności
 • Reprezentowanie klienta podczas negocjacji z drugą stroną
 • Rozstrzyganie sporów przed procesem
 • Właściwe przygotowanie dokumentów proceduralnych
 • Zbieranie i analizowanie dowodów na stanowisko, które należy przedstawić na rozprawie sądowej
 • Profesjonalna ochrona praw i interesów na rozprawie sądowej w sądzie pierwszej instancji
 • Przygotowanie, dokumentów procesowych i dowodów do przedłożenia sądowi apelacyjnemu i kasacyjnemu
 • Monitorowanie realizacji usługi wykonawczej decyzji sądu.

Relacje rodzinne to jedna z głównych działalności prawników z kancelarii adwokackiej w Olsztynie. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości odnośnie praw i obowiązków rodziców, sposobów przeprowadzenia sprawy rozwodowej, podziału majątku oraz innych spraw związanych z prawem rodzinnym warto umówić się na poradę prawną.     

Read More